Mentalno zdravlje je važno

personNataša Vasić
history5 minutes reading

Na važnost mentalnog zdravlja, upućuje nas psiholog Nataša Vasić, i najavljuje našu novu RADIONICU TELESNE TERAPIJE I PLESA, koja će se održati 16-og maja, od 13h, na adresi Resavska 28 u Beogradu.

Koncept našeg časa, koji će trajati od 13-15h sadrži: zagrevanje; lagane plesne vežbe; plesne vežbe jačeg tempa; pet vežbi telesne terapije; slobodan ples; istezanje; meditaciju. Za sve kategorije učesnika! Prijave putem maila: kontakt@plesigrad.rs

Trenutna baza dokaza koja ide u prilog telesnoj psihoterapiji je poprilično obimna i ohrabrujuća za osobe sa raznovrsnim problemima. Ako volite da budete u formi, fizički zdravi i da dobro izgledate i dobro se zabavite, kombinacija telesne terapije i plesa je idealan način da uz to radite na svojim emotivnim i mentalnim problemima, postignete ravnotežu, zadovoljstvo, povećate svoje emocionalne i mentalne kapacitete, poboljšate svoje pamćenje i otpustite bar dobar deo stresa, koji je ovih dana sve više utkan u našu svakodnevnicu.

U kratkom tekstu autorke Nataše Vasić, saznajte kako su telo i um povezani i koje emotivne i psihičke probleme možete rešiti kroz rad na telu:

Nataša Vasić: „Iako su bile potrebne decenije da se telesna psihoterapija iz domena šarlatanstva i teme kojoj nije bilo mesto među elitom u naučnim krugovima, probije i zauzme svoje mesto pod suncem, razvoj neuronauke i nova istraživanja joj sve više idu na ruku. Terapija plesom je samo jedna od brojnih podvrsta telesne terapije.

Telesna terapija na Zapadu poslednjih godina sve više probija sebi put i u kliničku praksu, zdravstvene institucije, dnevne bolnice, škole i naučne kongrese, gde je do pre dvadesetak godina bila nezvani gost. Istraživanja pokazuju da ova vrsta terapije daje odlične rezultate kod širokog spektra psiholoških, ali i zdravstvenih problema, pa se tako na spisku nalaze psihosomatski poremećaji, anksiozni i depresivni poremećaji, PTSP, poremećaji ishrane, poremećaji ličnosti, shizofreni poremećaji, kancer, pa čak i demencija. Besel van der Kolk, renomirani stručnjak za traumu je izjavio da je gotovo nemoguće efikasno lečiti traumu bez upotrebe telesno orjentisane psihoterapije.

Terapija se može sprovoditi grupno, kada uglavnom podrazumeva ples, plesne pokrete i koncentrativne pokrete, ili individualno, a pogodna je za sve starosne grupe. Udruženje za terapiju plesom i pokretom u Velikoj Britaniji kaže da terapijom plesnim pokretima, osoba na kreativan način može pokrenuti procese unapređenja svoje emocionalne, kognitivne, fizičke i socijalne integracije. Kao posledica sve češće upotrebe telesno orjentisane psihoterapije, više se govori i piše o suštinskoj ulozi tela u razmišljanju, osećanju, opažanju i delovanju.

Jedna od osnovnih pretpostavki od kojih se polazi u telesnoj psihoterapiji, jeste da su bazična uverenja svake osobe otelotvorena i dok ne počnemo da fizički doživljavamo potisnute emocije kroz bol koji se taloži u našim telima, ona će nastaviti da žive i upravljaju našim životima, bez obzira na to što ih mentalno osvestimo i intelektualno obradimo.

Sandel i saradnici su 2005. godine sproveli studiju koja je pokazala pozitivne efekte na pacijentkinje sa karcinomom dojke. Dok još 3 studije izveštavaju o poboljšanju kvaliteta života kod ovih pacijentkinja, blagostanju, delimično povećanu pokretljivost, samopoštovanje, smanjenje anksioznosti i depresije, suočavanje sa stresom, ali i znatno manjem broju sporednih efekata na hemijsku terapiju.

Telesne psihoterapije i terapije plesom predstavljaju kreativni, istraživački rad na telu koji koristi improvizovane i autentične pokrete, kao i “telesni dijalog”, koji imaju za cilj jačanje sopstvenih potencijala, mobilisanje snaga i kreiranje prostora za rešavanje unutrašnjih sukoba.

Foto: Unsplash.com/Luis Galvez/Alexander Krivitskiy/Bruce Mars/Matthew Ball/

emocijementalno zdravljestrestelesna terapijaterapeutterapija plesom i pokretom
Nataša Vasić
Autorka teksta Nataša Vasić

Diplomirani psiholog sa dugogodišnjim iskustvom u psihoterapijskom radu, hipnoterapiji i radioničarskom radu.

U svojoj praksi koristi OLI ‒ psihodinamski integrativni metod, hipnozu i mnoge druge metode kojima ovladava kontinuiranim obrazovanjem.

Neke od tema o kojima govori na radionicama, predavanjima, kursevima i seminarima su: psihološko tumačenje snova, psihološka manipulacija, upotreba hipnoze u terapijske svrhe, planiranje karijere, prepoznavanje i podsticanje visoke nadarenosti kod dece. Takođe kreira i vodi treninge u firmama, a neke od tema su: poslovni bonton, organizaciona kultura, veštine komunikacije, komunikacija sa teškim klijentima, veštine prodaje, veštine prezentacije, efektivno upravljanje vremenom.

Osnivač je i predsednik Udruženja Ansuz koje se bavi talentovanim i nadarenim osobama, u okviru koga organizuje brojna predavanja iz oblasti popularne nauke i praktično primenljivih znanja.

Autor je knjige o psihološkom tumačenju snova pod nazivom „Kraljevski Put u Snove„.

Ukoliko Vas zanima nešto više detalja, Nataši možete pisati: kontakt@plesigrad.rs