Zlatni presek i ples

personSlađana Milošević
history2 minutes reading

Kao matematički i prirodni fenomen, Zlatni presek ima veze sa Fibonačijevim nizom, Stradivarijevom violinom, suncokretom. Zlatni presek su koristili Mozart i Le Corbusier u polju vizuelne umetnosti, arhitekture i muzike, ali se retko koristi u polju plesa, navodi u svom radu Ethan Barbee (1).

Ovo me je navelo da malo dalje proučim vezu zlatnog preseka i plesa.

Tako sam u jednom drugom tekstu objavljenom u listu The Guardian 2009. godine pronašla ovo (2):

„Dakle, kada nametnete rigorozni poredak muzičkom ritmu, organizujete ljudsko kretanje. Stvarate dijalog između fizičkog i idealnog: otelotvorenog ljudskog delovanja u strukturiranom okruženju. Proces nam daje nešto čemu treba težiti, raditi na tome, postići ga sa virtuoznošću i gracioznošću. To je slučaj sa muzikom, sportom, plesom, ritualima, igrama, umetnošću. Dijalektika između duše i nauke, slobode i discipline, sebe i nesebičnosti – usuđujem se to reći? Ukratko, to je kultura“.

Ovo je baš lepo rečeno! Više možete pročitati u tom sjajnom članku.

A zlatni presek vidim na mnogo mesta u plesu, u Vama kao plesaču, u pravilnom držanju tela, u broju i „slaganju“ koraka, u razmerama, u ritmu, harmoniji sa okruženjem…

Zato, plešite.

Jer kada plešemo osećamo se bolje jer pripadamo svetu i univerzumu…

Izvori:

1) „Use of the Golden Ratio as Choreographic Inspiration, University of South Florida“, Ethan Barbee (https://www.researchgate.net/publication/316926847_Use_of_the_Golden_Ratio_as_Choreographic_Inspiration)

2) „Strength in numbers: How Fibonacci taught us how to swing“, Vijay Iyer (https://www.theguardian.com/music/2009/oct/15/fibonacci-golden-ratio)

harmonijakulturapripadnostzlatni presek
Sladjana Milosevic
Autorka bloga Slađana Milošević

Akreditovani coach/mentor (MP EIA). Akreditovani coach/mentor supervizor (ESIA)

Diplomate in Logotherapy (Viktor Frankl Institut, SAD)

Logocoaching – coaching primenom osnovnih principa logoterapije.

Coaching – Sir John Whitmore je coaching definisao kao: „Oslobađanje potencijala osobe radi postizanja maksimalnog učinka“ (izvor: Whitmore, J. (2002). Coaching for Performance, Third Edition: Growing People, Performance, and Purpose).

Coaching nije psihoterapija!

Logoterapija – Logoterapija daje odgovore na pitanja o smislu egzistencije. Kao psihoterapeutski pravac unosi u psihoterapiju saznanje da uz telesnu i psihičku dimenziju, čovek poseduje i treću, duhovnu dimenziju. U logoterapiji, fokus je na budućnost, na zadatke i smisao.

Više o logoterapiji možete saznati ovde: Viktor Frankl Institut, Beč/Austrija.

Za više informacija o logocoaching-u, coaching-u i superviziji za coaching i mentorstvo, Slađani možete pisati: kontakt@plesigrad.rs