Branislav Grujin će biti gost i predavač ovog događaja, u našoj organizaciji. Ples i Grad za svoje treninge koristi segmente joge, kao deo srodne aktivnosti. Za učešće na treningu koji će održati u subotu, 15-og maja, od 14-15:30h, na adresi Resavska 28, obavezna je prijava na mail: kontakt@plesigrad.rs Promo cena treninga je 500 rsd.

Više o treningu na blog stranici: https://plesigrad.rs/2021/05/06/joga-kao-civilizacijski-dar-branislav-grujin-intervju/