Pričamo o Telesnoj terapiji i Plesu – Naš gost Nataša Vasić, psiholog
Na osnovu svog dugogodišnjeg iskustva u psihoterapijskom radu, hipnoterapiji i radioničarskom radu, govori nam o napretku telesno orjentisane psihoterapije, i njenim pozitivnim učinkom na našu svakodnevicu, telo i um.
Ples i Grad terapeutske radionice predstavljaju priliku da bolje upoznamo sebe i unesemo kvalitetne promene u svoj život kroz kreativnost, ples i telesnu terapiju.

Preporučujemo video o „Pokretu koji leči“