Na osnovu „Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19“, u prostorijama u kojima se bude obavljao rad sa klijentima, biće primenjivane sve neophodne zaštitne mere za zaštitu od korona virusa COVID-19.

Ples i grad zajednica će primenjivati preventivne mere koje podrazumevaju: održavanje fizičke distance, odnosno međusobnog rastojanja od najmanje dva metra, obaveznu upotrebu zaštitnih sredstava tj. rukavica kao i dezinfekciju sprava za vežbanje ili drugih sprava, pre njihove upotrebe.

Od svojih klijenata očekujemo da takođe obezbede mere zaštite od korona virusa COVID-19, u skladu sa zvaničnim Smernicama Vlade Srbije u borbi protiv COVID-19.

Program je takođe moguće organizovati i u online varijanti.

Čuvajmo svoje zdravlje!