Slađana Milošević

Logoterapija i muzika tokom pandemije u Srbiji

personSlađana Milošević
history3 minutes reading

Ovaj tekst deo je knjige: Carried by the Spirit: Our Hearts Sing. Discerning Meaning during the COVID-19 Pandemic (editori dr Maria Marshall i dr Edward Marshall).

Knjiga sadrži članak dr Viktora E. Frankla koji je prvi put ovde štampan na engleskom jeziku, kao i radove 33 autora iz celog sveta.

Prihod od prodaje knjige donira se organizaciji Ujedinjenih Nacija za pomoć izbeglicama i osobama sa smetnjama u razvoju.

Knjigu možete poručiti preko Amazon-a.

Knjiga je predstavljena i na sajtu Viktor Frankl Institute, Beč, Austrija.

Prevod teksta koji ovde objavljujemo je sa mog ličnog bloga, a za knjigu su ga uredili dr Maria Marshall i dr Edward Marshall (Ottawa Institute for Logotherapy, Kanada).

————————————————————————————————————————–

U Srbiji, tokom aprila i maja meseca 2020. godine zbog pandemije imali smo karantin tokom 4 nedelje. Skoro 80 sati bez mogućnosti da napustimo svoje kuće i stanove. Osim pandemije, politička situacija bila  je vrlo nestabilna.

Obožavam da šetam. Pošto ustanem, šetam 15 minuta svakog dana, rano ujutru. I kasnije tokom dana, šetamo Katu i Dragutina, naša dva psa rase tornjak, ponekad samo 15 minuta, ponekad i više od jednog sata.

Tako zatvorena u vremenu neizvesnosti i nesigurnosti, mogla sam potpuno da razumem mudrost dr Frankla. Takođe, imala sam i dovoljno vremena da se bavim muzikom.

Muziku obožavam, najviše od svih instrumenata koje pomalo sviram, volim moju violinu. Počela sam da je sviram sa 45 godina i to što sam uspela smatram najvećim uspehom u mom životu.

Moja violina je tako uvek uz mene. I ona je zapravo veoma vezana za logoterapiju, a tokom izolacije sam potpuno razumela zašto je to tako.

Pomislila sam: Ne zaboravi šta si naučila u logoterapiji, a violina ti „govori“ isto. Evo kako:

G žica: Gratitude and Meaningful Goals – Zahvalnost i smisleni ciljevi

D žica: Defiant Power of Human Spirit – Prkosna moć ljudske prirode

A žica: Attitudinal Value and Change – Vrednosti i promena

E žica: Existance (“Here and Now”) – Postojanje (“Ovde i Sada”)

Onda sam pomislila, a zašto da ne “uključim” sve note/slova!

I pogledajte, postoji poruka u svakom noti!

C – Conscience – savest – Intuitivna sposobnost ljudskog bića da otkrije smisao situacije

D – Defiant power of the human spirit Prkosna moć ljudske prirode – Sposobnost ljudskog bića da otkrije smisao u patnji

E – Existential Ekzistencijalizam – Frankl koristi termin (1) postojanje samo po sebi, biti jedinstveno ljudsko biće I (2) smisao ekzistencije, (3) težnja da se pronađe jedinstven smisao postojanja – “Ovde” i “Sada”

F – Freedom of the Will Slobodna volja  – Sposobnost čoveka da “zauzme” stav bez obzira na uslove sa kojima se sreće u životu. Suprotstavlja se determinizmu, ali ne tako da isključuje uslove života. Jedan od osnovih aksioma logoterapije i egzistencijalne analize. (pored smisla života i volje za smislom)

G – Gratitude and Meaningful Goals – Zahvalnost i smisleni ciljevi – Jednostavno, uvek budi zahvalan i postavi sebi smislene ciljeve

A – Attitudinal value Vrednosti – Vrednost sa kojom se nalazi smisao čak i kada se nađe u situaciji patnje

B – BeBudi Ti! – Samo Budi jednistven, kao što jesi!

A sve može ovako da se sumira:

FACE (suoči se) sa svim što se dešava, sa stavom i uzmi svoj život u svoje ruke!

I Budi, Ti, jedinstveno, odgovorno ljudsko Biće!

Na kraju, dodajem da dr Franklu zahvaljujem svakog dana na mudrosti koju je podelio sa svetom jer mi je pomogao da razumem I živim život.

Izvori: Revised: Lewis, M. H, LOGOTHERAPY AND EXISTENTIAL ANALYSIS: A GLOSSARY OF ENGLISH TERMS, Revised: August 2014

Fotografija autorke bloga sa violinom i notama: © Bojan Đurić, Sept. 2020

Slike: https://www.gtdb.org/gdae/videos/-JY8UxCjZoY

Sladjana Milosevic
Autorka bloga Slađana Milošević

Akreditovani coach/mentor (MP EIA). Akreditovani coach/mentor supervizor (ESIA)

Diplomate in Logotherapy (Viktor Frankl Institut, SAD)

Logocoaching – coaching primenom osnovnih principa logoterapije.

Coaching – Sir John Whitmore je coaching definisao kao: „Oslobađanje potencijala osobe radi postizanja maksimalnog učinka“ (izvor: Whitmore, J. (2002). Coaching for Performance, Third Edition: Growing People, Performance, and Purpose).

Coaching nije psihoterapija!

Logoterapija – Logoterapija daje odgovore na pitanja o smislu egzistencije. Kao psihoterapeutski pravac unosi u psihoterapiju saznanje da uz telesnu i psihičku dimenziju, čovek poseduje i treću, duhovnu dimenziju. U logoterapiji, fokus je na budućnost, na zadatke i smisao.

Više o logoterapiji možete saznati ovde: Viktor Frankl Institut, Beč/Austrija.

Za više informacija o logocoaching-u, coaching-u i superviziji za coaching i mentorstvo, Slađani možete pisati: kontakt@plesigrad.rs