P R A V O  I  Z D R A V O

Namera ovog dela našeg sajta je da sa posetiocima i polaznicama/cima naših radionica i treninga podelimo informacije iz različitih oblasti koje treba da posluže kao pomoć da žive Pravo i Zdravo.

Bavićemo se temama koje su aktuelne i koje su u svetu obradili vodeći i priznati stručnjaci iz različitih oblasti. Neke od tema su: pravilno držanje tela i važnost pokreta, važnost zdravih stavova, važnost zahvalnosti, novosti iz neuro-nauke. Podelićemo i lepe priče o ljudima koji menjaju svet na bolje. Preporuka knjiga i članaka, sa kratkim prikazom, biće takođe deo Pravo i Zdravo stranice.

Pratite nas i ostajte nam Pravo i Zdravo!

Vaša Slađana.

Izbornik