Individualni treninzi

  • Personalni pristup je nezamenjiv način za dobijanje najboljih rezultata
  • Maksimalna posvećenost
  • Pogodan za početnike, one koji do sada nisu plesali ili one koji žele maksimalan benefit
  • Trajanje časa 1h:15 min
  • Cena 30 eura