Falkner Discher koreograf – Inspiracija u terapijskom modelu

personSlađana Milošević
history5 minutes reading

Falkner Discher je instruktor plesa u Baltimore City County, Maryland, SAD. Pored toga, Discher je profesionalni nezavisni umetnik baleta, instruktor na Dance Conservatory at St. Paul’s School and Underground Dance Academy.

Kao producent i koreograf tematskih, nedavnih koreografija, Theme & Intention, za inspiraciju mu je poslužila  Terapija prihvatanjem i posvećenošću, poznata kao ACT (Acceptance & Commitment Therapy) terapijski model (pravac).

 

Za Ples i grad, Falkner je pripremio detalje o svoje koreografije pod nazivom:

Terapija prihvatanjem i posvećenošću

Dva su motiva u ACT-u na koja sam se fokusirao:

  • Svesnost i puna svesnost
  • Biti svestan misli i osećanja bez unapred usvojenih predstava i pristrasnosti

Svesnost i puna svesnost bili su posebno atraktivni motivi ACT-a za posmatranje kroz prizmu plesa. Mislim da se osoba ne može kretati namerno bez svesnosti i pune svesnosti. Da bih ovo podržao koreografijom, radio sam sa plesačima koje sam uključio u stvaranje koreografije. Na primer, pitao sam ih da li osećaju gde ih deo koreografije vodi u prostor pokreta. Dodatno, pitao bi ih da li bi skok ili okret bio prirodniji ako već nije bio “postavljen”. Moj cilj je bio da naglasi ulogu svesnosti koju ona ima tokom kreativnog procesa, da se ostane veran temi. Ovo je važan deo zagonetke koja dozvoljavala plesu da bude umetnost, što i jeste.

Biti svestan misli i osećanja bez izbegavanja ili pristrasnosti je drugi motiv unutar ACT-a na koji sam se fokusirao. Analogija koju moja majka koristi je ona sa stanicom voza. Voz dolazi i odlazi sa stanice, kao što misli dolaze i odlaze. Možemo posmatrati misli i osećanja iz naše perspektive na stanici voza, a da u isto vreme prepoznamo da su prolazne. Na ovaj način, kao što stanica omogućuje vozu da dođe i prođe, mi moramo dozvoliti mislima da dolaze i odlaze. Za svesnost koja je potrebna da se napravi koreografija, sebe sam izazvao da budem otvoren za pokrete da mi sami „dođu“. Ranije, uvek bih mislio da faza koreografije ne “radi” bez da je prethodno dobro procenim. Ovo ograničava kreativne mogućnosti koreografa jer ne istraži sve načine na koji faza može da podrži temu. U suprotnosti sa ovim, radio sam na tome da budem otvoren za pokrete i stilove koje normalno ne bih istraživao. Moj cilj je bio da izazovem svoja sopstvena shvatanja i pristrasnost. Ovo je bilo teško, ali bio je to izazov za mene i nastavljam da ga koristim kao alat da prepoznam kada ograničavam sebe.

ACT mi je poslužio kao alat da istražim svoja osećanja, emocije, životne događaje i još mnogo toga. Dalje, poslužio mi je kao tema za koreografiju. Nadam se da deljem ove moje priče, biti još mnogo koristi od onoga što ovaj terapijski model pruža.

Koreografiju možete videti ovde:

https://www.instagram.com/tv/CVScBoFldHh/?utm_medium=copy_link

Više informacija o Falkneru i njegovom radu:

https://falknerdischer.com/

https://www.instagram.com/p/B8G9wk8hcEO/

https://youtube.com/channel/UCO8hO9RqxP_9rYNMh2vHhrQ

Više o ACT-u:

http://psihologika.rs/terapija-prihvatanjem-i-posvecenoscu/

https://en.wikipedia.org/wiki/Acceptance_and_commitment_therapy

Foto: instagram.com/Falkner Discher

ACTbaletFalkner Discherposvećenostsvesnostterapija
Sladjana Milosevic
Autorka bloga Slađana Milošević

Akreditovani coach/mentor (MP EIA). Akreditovani coach/mentor supervizor (ESIA)

Diplomate in Logotherapy (Viktor Frankl Institut, SAD)

Logocoaching – coaching primenom osnovnih principa logoterapije.

Coaching – Sir John Whitmore je coaching definisao kao: „Oslobađanje potencijala osobe radi postizanja maksimalnog učinka“ (izvor: Whitmore, J. (2002). Coaching for Performance, Third Edition: Growing People, Performance, and Purpose).

Coaching nije psihoterapija!

Logoterapija – Logoterapija daje odgovore na pitanja o smislu egzistencije. Kao psihoterapeutski pravac unosi u psihoterapiju saznanje da uz telesnu i psihičku dimenziju, čovek poseduje i treću, duhovnu dimenziju. U logoterapiji, fokus je na budućnost, na zadatke i smisao.

Više o logoterapiji možete saznati ovde: Viktor Frankl Institut, Beč/Austrija.

Za više informacija o logocoaching-u, coaching-u i superviziji za coaching i mentorstvo, Slađani možete pisati: kontakt@plesigrad.rs