MALE GRUPE

  • Kvalitetan rad sa grupom koja je na istom nivou i ima zajednički interes
  • Omiljeni plesovi će pospešiti rad grupe i podsticati dobru energiju
  • Grupa do pet klijenata
  • Trajanje časa 1h:15 min
  • Cena 80 eura