Suzana Vujović

Osvajanje sreće

personSlađana Milošević
history3 minutes reading

„Dobar život je onaj koji je inspirisan ljubavlju, a rukovođen znanjem.”

                                                                                                                                                                                     Bertrand Rasel

Kako „osvojiti“ sreću?

Na ovo pitanje davne 1930. godine pokušao je da odgovori i Bertrand Rasel u knjizi baš tog naslova „Osvajanje sreće“.

Bertrand Rasel (18. maj 1872. – 2. februar 1970.) je bio britanski filozof i matematičar, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1950. godine. Rođen je u jednoj od najistaknutijih aristokratskih porodica u Velikoj Britaniji. Bez roditelja je ostao rano i u matematici je našao spas; kao mlad bio je vrlo depresivan, a pomišljao je i na samoubistvo. Studirao je filozofiju, matematiku i logiku. Njegov rad imao je značajan uticaj na matematiku, logiku, teoriju skupova, lingvistiku, veštačku inteligenciju, informatiku i razna područja analitičke filozofije, naročito filozofiju matematike, filozofiju jezika, epistemologiju i metafiziku. Bio je istoričar, društveni kritičar, politički aktivista. Rasel je bio jedan od najistaknutijih logičara i intelektualaca 20. veka.

Već smo pominjali Rasela u našem tekstu o dokolici.

Još je mnogo predivnih mudrosti Bertnarda Rasela i možete ih naći ovde. (na engleskom jeziku).

Ali, da se vratimo na knjigu „Osvajanje sreće“. Knjiga je napisana 1930. godine i bilo mi je potpuno neverovatno da čitam tako davno napisano štivo, koje kao da je pisano danas. Forma je drugačija, suština je (očigledno) ista. Sve su ovo svakako teme kojima se filosofija oduvek bavi; ipak kod ove knjige je fascinantno to što se čini kao da je pisana u sadašnjosti, sa svim novinama i izazovima sa kojima se susrećemo. I koliko je samo genijalni Rasel prethodio današnjoj opsesiji samopomoći, koja je često promašena, prazna i pogrešna.

Na početku Rasel sam kaže da je knjigu napisao u „uverenju da dobro odmerenima naporima mnogi nesrećni ljudi mogu da postanu srećni“. Nema duboke filosofije niti je za čitanje potrebno visoko obrazovanje; ova knjiga je za sve nas.

Tako se u prvom delu knjige bavi Uzrocima nesreće i piše o tome zašto su ljudi nesrećni, o dosadi i uzbuđenju, o umoru, zavisti, osećanju greha, maniji gonjenja i strahu od javnog mnjenja.

Drugi deo knjige posvećen je Uzrocima sreće. Odgovara na pitanje da li je sreća moguća. Piše o poletu, naklonosti, porodici, radu, interesovanju, naporima i zaključuje poglavljem Srećan čovek.

Rasel kaže da je sposobnost biti srećan upravo to: sposobnost. Na tome mora da se radi i da se neguje da bi se sreća postigla. Osvajanje sreće je recept Rasela za dobar život.

Posle mnogo godina bavljenja ovim temama, posle studija logoterapije na Viktor Frankl Institutu u Teksasu/SAD mogu da kažem da je ova Raselova knjiga jedan pravi biser. Način na koji je sagledao i razložio stvari, pomogao čitaocu da razume je zaista fascinantna. I zaista, nema duboke filosofije, sve je tako jednostavno napisano i razloženo, ipak je knjigu pisao jedan matematičar i logičar.

Preporučujem svakako ovu korisnu knjigu za čitanje i poklon.

Izvori:

Бертранд Расел — Википедија (wikipedia.org)

Osvajanje sreće | Delfi knjižare | Sve dobre knjige na jednom mestu

The Conquest of Happiness by Bertrand Russell (goodreads.com)

Bertrand Russell Quotes (Author of A History of Western Philosophy) (goodreads.com)

O logoterapiji – DOBRO – Institut za logoterapiju, obrazovanje i savjetovanje (dobroinstitut.hr)

Education – viktorfranklinstitute.org

Foto: Spale media

Sladjana Milosevic
Autorka bloga Slađana Milošević

Akreditovani coach/mentor (MP EIA). Akreditovani coach/mentor supervizor (ESIA)

Diplomate in Logotherapy (Viktor Frankl Institut, SAD)

Logocoaching – coaching primenom osnovnih principa logoterapije.

Coaching – Sir John Whitmore je coaching definisao kao: „Oslobađanje potencijala osobe radi postizanja maksimalnog učinka“ (izvor: Whitmore, J. (2002). Coaching for Performance, Third Edition: Growing People, Performance, and Purpose).

Coaching nije psihoterapija!

Logoterapija – Logoterapija daje odgovore na pitanja o smislu egzistencije. Kao psihoterapeutski pravac unosi u psihoterapiju saznanje da uz telesnu i psihičku dimenziju, čovek poseduje i treću, duhovnu dimenziju. U logoterapiji, fokus je na budućnost, na zadatke i smisao.

Više o logoterapiji možete saznati ovde: Viktor Frankl Institut, Beč/Austrija.

Za više informacija o logocoaching-u, coaching-u i superviziji za coaching i mentorstvo, Slađani možete pisati: kontakt@plesigrad.rs