Kakve su ti misli, takvo ti je telo

personNataša Vasić
history5 minutes reading

Ples i Grad terapeutske radionice predstavljaju priliku da bolje upoznamo sebe i unesemo kvalitetne promene u svoj život kroz kreativnost, ples i telesnu terapiju.

Radionice su idealno mesto za osobe koje žele da budu više u kontaktu sa svojim emocijama, koje imaju problem da verbalizuju šta ih muči, manifestuju svoje psihološke probleme kroz telo u vidu bolova ili zdravstvenih problema. Ako ste prošli druge oblike psihoterapije, kod kojih je fokus na razgovoru, a nisu postignuti zadovoljavajući rezultati, primenom telesne terapije kroz ples, naučićete da izrazite svoja osećanja i da tumačite poruke koje vam telo šalje.

Diplomirani psiholog Nataša Vasić, na osnovu svog dugogodišnjeg iskustva u psihoterapijskom radu, hipnoterapiji i radioničarskom radu, govori nam o napretku telesno orjentisane psihoterapije, i njenim pozitivnim učinkom na našu svakodnevicu, telo i um.

Pitanje odnosa tela i uma je jedno od centralnih pitanja celokupne filozofije, ali i predmet brojnih naučnih istraživanja. Odavno se više ne postavlja pitanje da li stres utiče na fizičko zdravlje. Uzročno-posledična veza između emocija i zdravlja je poznata kako stručnjacima, tako i laicima. Međutim, sve do plodonosnih radova Vilhema Rajha i njegovih sledbenika, ova znanja o povezanosti između uma i tela se nisu koristila u terapiji ni blizu u dovoljnoj meri.

Ako želite da uđete u naš program radionica u malim grupama, pišite nam na kontakt@plesigrad.rs

Ekspanzija telesno orjentisane psihoterapije počinje 2000-ih godina i od tada interesovanje za njih sve više raste, kao i naučna istraživanja koja ukazuju na utemeljenost ovakvog pristupa. Telesno orjentisana psihoterapija se razvija poslednjih sedamdeset godina, uzimajući u obzir istraživanja iz oblasti biologije, neurofiziologije, neuropsihologije, antropologije, razvojne psihologije, neonatologije i drugih nauka. Međutim Vilhemu Rajhu nije bilo ni malo lako da probije led, a njegova upornost ga je na kraju koštala života. Njegove knjige su 1956. godine spaljivane na lomači od strane Američke FDA, bio je hapšen od strane FBA-a kao terorista, da bi na kraju poslednje dve godine svog života proveo u zatvoru, gde je i preminuo pod okolnostima za koje neki tvrde da nisu razjašnjene.

Rajhov rad o mišićnom oklopljavanju nastavljaju i produbljuju Aleksandar Loven i Džon Pierakos, koji su kreatori i seta vežbi kojim se kroz telo oslobađaju tenzije i blokovi. Njihova svrha je da osobu zaštite od bolnih emocija, ali cena tog oklopljavanja je nemogućnost da se dožive pozitivne emocije, da se živi srećnim životom i da se ispolji autentična priroda pojedinca. Pored vežbi, telesne terapije podrazumevaju dodir, disanje, pokret i razgovor, pa čak i neke aspekte Geštalt terapije, kao što su terapija pokretom i plesom i somatsko doživljavanje.

Dakle, telesna psihoterapija se temelji na konceptu da ljudi doživljavaju svet i kroz telo, a ne samo čulima, umom i emocijama. Sve ono što proživimo na emocionalnom nivou, odražava se i na izgled našeg tela, držanje, tonus mišića. Razvoj nauke je omogućio da se eksperimentalno potvrdi da telo ima svoje pamćenje, a telesno orijentisani terapeuti smatraju da zbog toga nekim sećanjima nije moguće pristupiti kroz razgovor, već se mora pribeći radu sa telom. Posebno je neizvodljivo iz osobe razgovorom izvući iskustva koja su se desila na ranom uzrastu, pre nego što je osoba razvila govor.

U svakodnevnom govoru, mi često koristimo metafore koje ukazuju na određene aspekte iskustva. Primera radi, svima su nam poznate fraze kao što su “pokazati zube”, “pretvoriti se u uvo”, “gutati”, “otvoriti srce”, “stajati čvrsto na svojim nogama” ili “podići zid oko sebe”. U telesnoj psihoterapiji ovi izrazi su više od metafora – oni predstavljaju našu psihičku realnost koja se manifestuje na telu.

Ako neko nije u stanju da se suoči sa tugom, i blokira tugu i plač, u predelu grudi će se formirati mišićni oklop na kome treba raditi, da bi osoba mogla da “otvori svoje srce”. Osoba kojoj nije bilo dozvoljeno da se izrazi u porodici, može imati stegnuto grlo, ramena i vilicu, da bi ćutala, da se ne bi izražavala. Rad na emocijama prema osobama koje su branile izražavanje može pomoći takvoj osobi da oslobodi protok energije kroz te delove tela i dobije snagu da se izrazi i zauzme za sebe. Osoba koja “ne stoji čvrsto na svojim nogama”, može imati normalno razvijen torzo, ali jako slabe i neproprocionalno razvijene noge, dok neko ko je rigidan ima telesni stav “kao da je progutao motku”.

Držanje tela i mišićne napetosti možemo analizirati, jer se u njihovoj osnovi nalazi centralni problem ličnosti. Fokus telesne psihoterapije je na funkcionalnom odnosu i jedinstvu između uma i tela, pa ona može biti od velike pomoći kod anksioznosti, depresije, problema sa seksualnošću, lošeg odnosa prema sopstvenom telu, straha od intimnosti i mnogih drugih problema.

Radionicu organizujemo u predivnom prostoru, u nedelju, 14. marta, uz mnogo pozitivne energije, dobre muzike i slobodnog plesa!

Više informacija na 065/5156-244 ili putem društvenih mreža:

https://www.linkedin.com/company/ples-i-grad/

https:/facebook.com/plesigrad

https://instagram.com/plesigrad

Nataša Vasićpsihoterapijatelesna terapijaterapija pokretom
Nataša Vasić
Autorka teksta Nataša Vasić

Diplomirani psiholog sa dugogodišnjim iskustvom u psihoterapijskom radu, hipnoterapiji i radioničarskom radu.

U svojoj praksi koristi OLI ‒ psihodinamski integrativni metod, hipnozu i mnoge druge metode kojima ovladava kontinuiranim obrazovanjem.

Neke od tema o kojima govori na radionicama, predavanjima, kursevima i seminarima su: psihološko tumačenje snova, psihološka manipulacija, upotreba hipnoze u terapijske svrhe, planiranje karijere, prepoznavanje i podsticanje visoke nadarenosti kod dece. Takođe kreira i vodi treninge u firmama, a neke od tema su: poslovni bonton, organizaciona kultura, veštine komunikacije, komunikacija sa teškim klijentima, veštine prodaje, veštine prezentacije, efektivno upravljanje vremenom.

Osnivač je i predsednik Udruženja Ansuz koje se bavi talentovanim i nadarenim osobama, u okviru koga organizuje brojna predavanja iz oblasti popularne nauke i praktično primenljivih znanja.

Autor je knjige o psihološkom tumačenju snova pod nazivom „Kraljevski Put u Snove„.

Ukoliko Vas zanima nešto više detalja, Nataši možete pisati: kontakt@plesigrad.rs