Energetska metoda oporavka i njene blagodeti – REIKI

personSuzana Vujović
history7 minutes reading

Sa Mr sc. med. dr Veroslavom Stanković smo već razgovarali na temu ishrane i promena navika koje nas dovode do balansa. Dr Stanković se bavi medicinom i na jedan drugi način – hipnoterapijom, reikijem, theta healing-om kao i regreso terapijom i preporučuje i alternativne metode lečenja i rešavanja posledica.

Danas nam priča o REIKIJU, energetskoj metodi lečenja koja je u Srbiji priznata kao metoda prevencije bolesti u okviru Tradicionalne medicine, 2007. godine.

~ Doktorka, šta je reiki metoda lečenja?

Reiki je jednostavna metoda prirodnog lečenja duha, duše i tela pomoću životne energije (ŽE), postavljanjem dlanova na delove tela osobe (tretman) ili na sopstveno telo (autotretman). To je način lečenja koji je poznat oduvek, ali je u 19-om veku sistematizovao dr Mikao Usui.

Naše telo je čista energija, materijalizovana vibracija. Kao takvo bi trebalo da propušta i koristi životnu energiju. Medjutim, blokadom energetskih kanala to provodjenje je svedeno samo na 5%. Reiki obukom aktiviraju se enrgetski kanali osobe(terapeuta) i ona počinje da koristi ŽE u „punoj snazi“. Znači, REIKI JE SPOSOBNOST AKTIVIRANJA, USMERAVANJA I PROVODJENJA UNIVERZALNE ŽIVOTNE ENERGIJE U CILJU USPOSTAVLJANJA ENERGETSKE RAVNOTEŽE.

Reiki praktičar može da usmeri energiju na sebe i druge ljude, pri čemu dovodi do dotoka ŽE u sve delove našeg fizičkog i energetskog tela koje nas okružuje (bioplazmatsko polje), dubokog opuštanja, otklanjanja energetskih blokada, oslobadjanja od toksina, podizanja naših vibracija. Reiki može da se primeni i za biljke, životinje, predmete, životne situacije.

~ Ko sve može biti reiki majstor?

U Srbiji je 2007. godine reiki priznat kao metoda prevencije bolesti u okviru tradicionalne medicine, ali reiki metodom u terapeutske svrhe mogu da se bave samo medicinski radnici koji su završili II b stepen obuke, a prenošenjem znanja i „podešavanjem“ na reiki energiju svi koji su završili Učiteljski stepen (IV stepen reikija). Da bi neko postao reiki učitelj, potrebno je 3-7 godina praktikovanja i prolazak kroz četiri stepena obuke.

 

~ Koliko je stara ta metoda?

Informacije, koje potvrđuju postojanje veštine korišćenja Univerzalne životne energije, datiraju od pre 2500godina. Reiki se pominje u Sanskritskim sutrama, u spisima monaha s Tibeta, iz Indije, Kine i u radovima istaknutih duhovnih učitelja širom sveta. Među zemljama koje su koristile Reiki nalaze se Indija, Tibet, Kina, Egipat, zemlje Južne Amerike, Grčka, Rim.

Znanja o veštini primanja Životne energije bila su izgubljena jedan duži vremenski period. Do toga je došlo iz više razloga, ali jedan od njih jeste taj što znanja o Reikiju nisu bila dostupna širokim masama. Veština je na neki način bila privilegovana, čuvala se u mističkim školama i manastirima starih kultura. Ovladavanje tom veštinom uglavnom je bilo rezervisano samo za odabrane, po pravilu za duhovne vođe, istaknute sveštenike i monahe. Početkom XX veka, Japanac dr Mikao Usui, čovek izuzetnih duhovnih vrednosti i intelektualnih sposobnosti proveo je skoro 10 godina u istraživanjima i putovanjima širom sveta kako bi došao do svih mogućih izvora koji su upućivali na čovekovo ovladavanje tom „čudesnom“ veštinom i sastavio jednostavnu tehniku prenošenja i primene veštine kanalisanja Univerzalne životne energije koju je nazvao Reiki.

U Srbiji je 2007. godine Reiki priznat kao metoda prevencije bolesti u okviru Tradicionalne medicine, a u Pravilniku o bližim uslovima, načinu i postupku obavljanja metoda i postupaka Tradicionalne medicine („Sl.glasnik RS“br.1/2020) je uvrštena u metode prevencije, dijagnostike i rehabilitacije. Prema ovom pravilniku Reiki metodom u terapeutske svrhe se mogu baviti samo medicinski radnici koji su završili II b stepen obuke, a prenošenjem znanja i „podešavanjem“ na Reiki energiju svi koji su završili Učiteljski stepen (IV stepen Reikija). Da bi neko postao Reiki Učitelj potrebno je 3-7 godina praktikovanja i prolazak kroz četiri stepena obuke.

Terapeutski i učiteljski rad je veoma ozbiljan rad iz više razloga. Ako govorimo o terapeutu/učitelju: nedovoljnim radom na sebi terapeut ne može da pomogne klijentu, neetičkim ponašanjem krši Zakone Univerzuma; mora da bude diskretan i etičan; i da svoje klijente uputi da rade na sebi jer ni jedna terapija neće pomoći ako klijent ne radi na sebi.

~ Kako se rade tretmani?

Za razliku od klasične medicine broj tretmana je individualan. Zavisi od stanje osobe, bolesti, njene želje za isceljenjem, njene vere u nas.

Najbolji rezultati se postižu kombinovanjem klasične medicine i Reikija, ali drugih duhovno-medicinskih metoda. I ne bi trebalo zaboraviti da se osobe koje dodju na tretman upute da samostalno rade na sebi, jer niko im ne može pomoći ma koliko dugo radi sa osobom i na njoj, a ona ne žele da pruže korak napred.

Pre sprovodjenja tretmana dobro je odraditi dijagnostiku koja se sprovodi prelaženjem kroz aurično polje osobe. Iskusan terapeut će osetiti promenu u energetskom polju i vibracijama i na taj način utvrditi gde postoji energetski disbalans. Onda se pristupa tretmanu. Terapeut prvo aktivira Reiki tj.jači prolaz životne energije kroz dlanove, a onda postavlja dlanove na odredjene pozicije na telu osobe. Vreme trajanja tretmana nije fiksno, zavisi od toga šta želimo da postignemo. Ukoliko se radi ceo tretman onda traje od 45-60 minuta, a ako se usmerimo samo na jedan organ onda od 20-30 minuta. Ruke se drže na odredjenoj poziciji od 3-5 minuta, ali može i duže ukoliko to terapeut oseti.

~ Koliko dugo su trajale vaše pripreme kao terapeuta?

Krenula sam 2013. godine, a 2016. sam postala učitelj. A na balansiranju svoje energije sam i nakon toga nastavila. Sigurnost sam dakle stekla nakon 4 godine rada.

~ Koji su njegovi konkretni efekti po zdravlje?

Reiki metoda pozitivno deluje na različite elemente našeg organizma. Sve pozitivne efekte koji nastaju možemo podeliti u opšte, fiziološke, psihološke i biohemijske.

Opšti efekti reiki metode obuhvataju jačanje imuniteta, povećanje vitalnosti organizma, podmlađivanje, produženje životnog veka, povećanje nivoa koncentracije i pamćenja, osetno ispunjenje pozitivnom energijom i optimizmom. Od fizioloških efekata kao najvažnije možemo navesti smanjenje srčanog pulsa, usporavanje ritma disanja, normalizacija krvnog pritiska. Takođe, kardiovaskularne, respiratorne i gastrointestinalne funkcije se poboljšavaju, a spavanje i telesna težina se normalizuje. Psihološki efekti koji su zabeleženi kao pozitivni obuhvataju bolju koordinacju pokreta, bolje raspoloženje, osećaj zadovoljstva samim sobom i okolinom, nivo kreativnosti i drugi. Trebali bi se uzeti u obzir i biohemijske efekte. Opada nivo glukoze, HDL holesterol se povećava, LDL holesterol se smanjuje, a takođe se povećavaju i hemoglobin, uravnotežava bela krvna loza.

Reiki, dakle, ima i preventivno i kurativno dejstvo na psihofizičko stanje organizma. Naš organizam, da bi pravilno funkcionisao, trebalo bi da bude u ravnoteži. Bolest se javlja remećenjem te ravnoteže bakterijam, virusima, toksinima ili psihosomatskim poremećajima.

Bakterije i virusi su normalno prisutni u našem telu, neke bakterije su čak i korisne, ali ako se poremeti ravnoteža, ispoljava se njihovo štetno dejstvo. Toksini iz različitih izvora stalno prolaze kroz naš organizam i neutrališu se, međutim u trenucima disbalansa može da doći do ispoljavanje njihovog štetnog dejstva. I najnoviji i najpotentniji štetni agens danas je stres koji dovodi do najtežih poremećaja i bolesti ukoliko ne znamo odbrambene mehanizme.

Reiki nas pre svega oslobađa od bolesti tako što sprečava i leči bolest.

Reiki nam, takođe, pomaže da rastemo emotivno, mentalno i duhovno, dajući nam divne prednosti zdravlja u širem smislu. Preventivne i lekovite osobine reikija mogu stati u dva jednostavna principa: čišćenje meridijana i balansiranje čakri da bi se postigao skladan protok energije. Iz ličnog iskustva na prvi reiki tretman ili na edukaciju obično se javljaju osobe koje su izgubile veru u klasičnu medicinu i traže spas u tradicionalnoj medicini, ali i osobe koje traže odgovore na neka pitanja koje im zvanična nauka nije mogla dati. Na našim prostorima još uvek su retki oni koji na tretman dolaze prevencije radi, znači kao i u klasičnoj medicini ljudi se na tretman jave tek kad nešto zaboli. Međutim, ovde se mora naglasiti da reiki nije čaroban štapić i da ishod tretmana zavisi mnogo i od osobe koja dolazi na tretman, odnosno da li ona stvarno želi da se isceli.

Kontraindikacije u radu: klijenti koji su na terapiji insulinom (ovde može da se radi tretman ali bi trebalo biti obazriv jer Reiki smanjuje šećer); kod osoba koje nose pejsmeker; kod komatoznih; kod osoba koje su pod dejstvom anestezije; osobe koje koji voze; kod trudnica u prvom trimestru trudnoće. Kod osoba koje su u alkoholisanom stanju ili pod dejstvom opijata Reiki tretman može da izazove čišćenje koje može da izgleda dramatično i da izazove paniku.

I za kraj Pet Reiki principa koje možete ponavljati u toku dana:

~ Danas ne brinem! Danas očekujem sve najbolje!

~ Danas nisam ljut! Danas se radujem svemu!

~ Danas sam zahvalan za sve!

~ Danas radim pošteno (i na sebi)!

~ Danas sam ljubazan i dobronameran prema svima!

Foto: pexels.com

Ples i grad

alternativna medicinadr Veroslava Stankovićenergetske metodereikizdravlje